Абітурієнту

Кафедра історії, археології, інформаційної та архівної справи ЦНТУ пропонує Вам оволодіти двома перспективними спеціальностями

029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" (галузь знань
"02 Культура і мистецтво")

(рівні освіти - бакалавр, магістр)


032 "Історія та археологія"
(галузь знань
03 "Гуманітарні науки")

(рівні освіти - бакалавр, PhD)


Під час навчання наші студенти отримують унікальні можливості:

- Активне студентське життя;
- Стажування за кордоном та участь у міжнародних проектах;
- Поглиблене вивчення іноземних мов (англійська, німецька, французька);
- Поглиблене вивчення польської мови з подальшою участю в польсько-українських проектах

Ставши фахівцем у галузі інформаційної, бібліотечної та архівної справи,

Ви отримаєте можливість обійняти сучасні посади в усіх сферах інформаційного забезпечення суспільства.

Перед Вами відкриються двері управлінських структур, юридичних та банківських установ, великого, середнього та малого бізнесу.

Набудете практичні навички менеджера інформаційної діяльності; зможете організовувати інформаційно-комунікаційну роботу (зв’язки з громадськістю); здійснювати інформаційний моніторинг; проводити експертну оцінку історико-культурної значущості документів; організовувати документообіг бібліотечних, музейних і архівних установ; здійснювати міжнародне співробітництво (міжнародна комунікація), іншу інформаційно-комунікаційну роботу на державній службі та в різних галузях господарювання.

Отримаєте спеціальність, яка дозволить Вам реалізувати себе на таких посадах:

    керівник адміністративного апарату;

   менеджер інформаційної діяльності;

   PR-менеджер;

   офіс-менеджер;

   працівник ЗМІ (телебачення, радіо, друковані засоби масової інформації);

   редактор новин електронних ресурсів;

   спеціаліст з IТ-технологій (адміністратор сайту);

   спеціаліст з інтелектуальної власності;

   менеджер з управління персоналом;

   керівник відділу реклами;

   менеджер архівних державних та комерційних установ;

   працівник музеїв, бібліотек та ін.

Зазначені посади затребувані на підприємствах, установах і організаціях усіх галузей народного господарства та державній службі, що значно розширює діапазон Вашого майбутнього працевлаштування.

Ставши фахівцем у галузі історії та археології,

Ви отримаєте спеціальність, яка дозволить Вам реалізувати себе на таких посадах:

археолог;

археолог-музеєзнавець;

менеджер архівних та державних установ;

викладач історії та археології;

працівник науково-дослідної установи;

експерт археологічних пам’яток;

пам’яткоохоронець;

архівіст;

 

Ви будете вивчати такі навчальні дисципліни циклу професійної та практичної підготовки: інформаційний менеджмент, управління інформаційними ресурсами, інформаційно-аналітична діяльність, інформаційний моніторинг, кадровий менеджмент, зв’язки з громадськістю в органах державного управління, технології та реклама, маркетинг інформаційних продуктів і послуг, організація та управління базами даних, захист інформації, державна служба України та ін.

Навчальним планом передбачено вивчення дисциплін циклу наукової та фундаментальної підготовки: архівознавство, музеєзнавство, документознавство, спеціальні історичні та допоміжні історичні дисципліни (нумізматика, сфрагістика).

На європейському рівні опануєте іноземними мовами професійного спрямування (англійська, німецька, французька, польська).

У результаті сумлінного навчання Ви отримаєте диплом магістра європейського зразка!!!

Найкращі студенти, які займаються науковою роботою, мають можливість продовжити навчання в аспірантурі ЦНТУ, яка відкрита на кафедрі суспільних наук, інформаційної та архівної справи.

Чекаємо Вас у приймальній комісії Центральноукраїнського національного технічного університету!

Для вступу на наші спеціальності потрібні сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання за такими навчальними предметами:

Шифр спеціальності

Назва спеціальності

Конкурсні предмети на місця:

державного замовлення

контрактні

029

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Українська мова і література;

Історія України;

Математика або Іноземна мова
Українська мова і література;

Історія України;

Географія або Іноземна мова

032

Історія та археологія

Українська мова і література;

Історія України;

Географія або Іноземна мова
Українська мова і література;

Історія України;

Математика або Іноземна мова

Наша адреса: м.Кропивницький, проспект Університетський, 8, ЦНТУ. Кафедра суспільних наук, інформаційної та архівної справи, ауд. №463. тел. (0522) 390-489.
Тел. представника кафедри у приймальній комісії (050) 080-40-21 (Мехеда Аліна Миколаївна)

Правила прийому до університету у 2020 році

Ліцензії та сертифікати
© 2020 KNTU