ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ МАГІСТР

Навчальна дисципліна
Антикорупція та доброчесність
Архіви і архівна справа у сучасному світі
Державне управління
Ділова кореспонденція
Інформаційна безпека в комп’ютерних мережах
Інформаційно-комунікативні стратегії установи
Історична регіоналістика
Історична урбаністика
Креатологія та системний підхід
Культура і цивілізація
Методика викладання у вищій школі
Міжнародний менеджмент інноваційної діяльності
Музеєзнавство
Практична риторика в професійній діяльності
Програмний захист інформації
Проєктний менеджмент
Професійна етика викладача та науковця
Скарбознавство
Спеціальні історичні дисципліни
Суспільство і культура
Сучасна українська історіографія
Теорія соціальних комунікацій та конфліктологія
Україна: текст і контекст
Управління захистом комерційної таємниці
buttons
© 2023 KNTU