Міжнародні угоди

Кафедра новітньої загальної історії Університету в Білостоці (Польща)

Державний архів Кіровоградської області

Ізмаільський державний гуманітарний університет

Обласна наукова бібліотека ім. Чижевського

Центральний державний історичний архів України

Інститут історії Ягеллонського університету (Польща)

buttons
© 2023 KNTU