ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ БАКАЛАВР

Навчальна дисципліна
КУЛЬТУРА І ЦИВІЛІЗАЦІЯ
ДОПОМІЖНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ
КУЛЬТУРОЛОГІЯ ТА ЕТНОГРАФІЯ
АРХІТЕКТУРА ЕОМ
ПОЛІТОЛОГІЯ
ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА
ПРАВОЗНАВСТВО ТА ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ
КРАЇНОЗНАВСТВО
МУЗЕЄЗНАВСТВО
СТИЛІСТИКА
CОЦІОЛОГІЯ
ДЕРЖАВНИЙ АПАРАТ УКРАЇНИ
ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ
ІНОЗЕМНА МОВА
ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ В БІЗНЕСІ
НАУКОВЕ РЕДАГУВАННЯ
ОСНОВИ УПРАВЛІНСЬКОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ
САМОМЕНЕДЖМЕНТ
СВІТОВИЙ РИНОК РЕСУРСІВ, ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ
СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА
БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ
ІНФОРМАЦІЙНИЙ БІЗНЕС
ПСИХОЛОГІЯ ТА КОНФЛІКТОЛОГІЯ
ПСИХОЛОГІЯ ТА ПЕДАГОГІКА
WEB-ПРОГРАМУВАННЯ
АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
ДОКУМЕНТАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ ТА АРХІВНА ЕВРИСТИКА
ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА БЕЗПЕКА ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ
ДОКУМЕНТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ
ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА
ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ
Електронний документообіг
ІНФОРМАЦІЙНИЙ БІЗНЕС
ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПАТЕНТОЗНАВСТВО
РЕФЕРЕНТНА ТА ОФІСНА ДІЯЛЬНІСТЬ
СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА
ТЕОРІЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Французька мова
АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ
buttons
© 2023 KNTU