Навчальні дисципліни Бакалавр

Навчальна дисципліна Силабус
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Історія України
Історія вітчизняної та світової культури
Іноземна мова
Філософія
Основи комп’ютерних технологій
Фізичне виховання
Вступ до фаху та основи наукових досліджень
Етика і психологія ділового спілкування
Бібліотекознавство та бібліографознавство
Інформаційні ресурси
Документна лінгвістика
Сучасне програмне забезпечення
Документознавство
Архівознавство
Інтернет-технології та ресурси
Діловодство
Документно-інформаційні комунікації
Аналітико-синтетичне опрацювання інформації
Бази даних
Інформаційно-аналітична діяльність
Стандартизація
Міждисциплінарна курсова робота
Організація та керування інформаційними системами
PR-технології та реклама в інформаційний сфері
Міжкультурна комунікація та проектна діяльність
buttons
© 2024 KNTU