Науково-дослідна робота

Програма IІІ Міжнародної наукової конференції
«Історія, археологія, інформаційна, бібліотечна та архівна справа: актуальні проблеми науки та освіти»
Відкрити файл

Програма Міжнародної науково-практичної конференції
«Перші (міжнародні) Ястребовські читання: актуальні проблеми нумізматики у системі спеціальних галузей історичної науки» 20 – 22 жовтня 2011 р.
Відкрити файл

Програма проведення ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції
«Актуальні проблеми нумізматики у системі спеціальних галузей історичної науки» 05-06 листопада 2015 р.
Відкрити файл

Програма проведення V Міжнародної наукової конференції
«Актуальні проблеми нумізматики у системі спеціальних галузей історичної науки» 22-26 червня 2016 р.
Відкрити файл

Програма проведення V Міжнародної наукової конференції
«Актуальні проблеми нумізматики у системі спеціальних галузей історичної науки» 21 - 22 червня 2018 р
Відкрити файл

Програма проведення VІ Міжнародної наукової конференції
«Актуальні проблеми нумізматики у системі спеціальних галузей історичної науки» 17 – 18 вересня 2020 року
Відкрити файл

Катедра Universum: Електронний збірник науково-популярних праць з історії, археології, інформаційної та архівної справи. 2023. Випуск 5
Відкрити файл

Катедра Universum: Електронний збірник науково-популярних праць з історії, археології, інформаційної та архівної справи. 2022. Випуск 4
Відкрити файл

Катедра Universum: Електронний збірник науково-популярних праць з історії, археології, інформаційної та архівної справи. 2021. Випуск 3
Відкрити файл

Катедра Universum: Електронний збірник науково-популярних праць з історії, археології, інформаційної та архівної справи. 2021. Випуск 2
Відкрити файл

Історія, археологія, інформаційна, бібліотечна та архівна справа: актуальні проблеми науки та освіти: тези доповідей ІI Міжнародної наукової конференції, 13 травня 2021 р. – Кропивницький: ЦНТУ, 2020. – 183 с. + IX іл. Завантажити з сайту

Історія, археологія, інформаційна, бібліотечна та архівна справа: актуальні проблеми науки та освіти: тези доповідей І Міжнародної наукової конференції, 13 травня 2020 р. – Кропивницький: ЦНТУ, 2020. – 184 с. + IX іл.
Подивитися в репозиторії
, Завантажити з сайту

Технічна освіта на Кіровоградщині: історичний нарис. – Кіровоград: «Імекс-ЛТД», 2009. – 240 с.
Завантажити файл

Катедра Universum: Електронний збірник науково-популярних праць з історії, археології, інформаційної та архівної справи. 2020. Випуск 1
Завантажити файл

Історія, археологія, інформаційна, бібліотечна та архівна справа: актуальні проблеми науки та освіти: тези доповідей ІІ Міжнародної наукової конференції, 13 –14 травня 2021 р. Кропивницький, 2021. – 157 с
Завантажити файлПЕРЕЛІК ПУБЛІКАЦІЙ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ У ЖУРНАЛАХ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗ SCOPUS І WEB OF SCIENCE

Orlyk V. 2016. A Coin Hoard of Pre-Reform Shillings of the Grand Master Michael Kuchmeister von Sternberg Found in Chernihivschyna. Acta Archaeologica Lodziensia, 62, 93-97. (Scopus)
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85027272882&origin=resultslist&sort=plf-f

Orlyk V, Kotsur V, Tsyganenko L. 2019. Hoard of Olbian Coins of ‘Borysthenes’ Type Found at Spring 2018 in the Region of Gorodishche Town, Oblast Cherkassy, Ukraine. Acta Archaeologica Lodziensia. 65, 37-48. (Scopus)
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85096132738&origin=resultslist&sort=plf-f

Mielczarek, M., & Orlyk, V. (2019). New find of Olbiancoins. Tarashchadistrict, Kyivregion, Ukraine. Skhidnoievropeiskyi Istorychnyi Visnyk [East European Historical Bulletin], 13, 33-39.(Web of Science Core Collection ESCI)
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000508576400003

Орлик В. 2020. Знахідки монет Понтійської держави Мітрідата Євпатора на території Дніпровського Правобережного Лісостепу. Український історичний журнал, 6. 93–103. (Web of Science Core Collection ESCI)
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000619583700008

Orlyk V., Orlyk S. 2020. The new find of a bronze coin of Kerkinitisin the Middle Dnieper Ukraine (Horodysche district, cherkasy region, Ukraine). Danubius, 38, 9-23 (Scopus)
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85115776698&origin=resultslist&sort=plf-f

Орлик В. М. Шпортун О. І. 2021. Інформаційний потенціал документів Державного архіву Київської області щодо вивчення історії повсякдення службовців казенних палат у Наддніпрянській Україні (кінець XVIII – початок ХХ ст.). Рукописна та книжкова спадщина України, 27, 21-34. (Web of Science Core Collection ESCI, Scopus))
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000734753100002
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85124255371&origin=resultslist&sort=plf-f

Orlyk V. 2021. Coins in Byzantine Style with the Latin Letters R-E-X, Numismatic Chronicle, 181, 233-246 (Scopus)
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85134486018&origin=resultslist&sort=plf-f

Orlyk V. M.2022.Copper Coins from Taulara of Mithridates VI Eupator Times from Eastern European Steppe and Forrest-Steppe.Stratum plus. №6. (Scopus)
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85148900329&origin=resultslist&sort=plf-f

Orlyk, V., Mekh, N. 2022. The hoard of copper coins of the Pontic State of Mithridates VI Eupator from Romny District of Sumy Region. SkhidnoievropeiskyiIstorychnyiVisnyk [East European Historical Bulletin], 25, 8–20. (Web of Science Core Collection ESCI)
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000927032400001

Орлик С. 2017. Проблеми фінансової політики Російської імперії в роки Першої світової війни в науковій спадщині М.І.Туган-Барановського. Український історичний журнал. 1. 60-72.(Web of Science Core Collection ESCI)
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000461151600005

Orlyk, S.&Stezhko,Z. 2019. "World Spirit" by George Hegel: from Universe to the History of Mankind. Philosophy and Cosmology-FilosofiyaiKosmologiyA, 23,149-158
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000488625900014

Orlyk, S., & Orlyk, V. 2019. Сontrol of the Russian occupation authority over the activities of salt factories in Halychyna and Bukovyna in the period of the First World War. Skhidnoievropeiskyi Istorychnyi Visnyk [East European Historical Bulletin], 10, 85–93. (Web of Science Core Collection ESCI)
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000466598100010

Orlyk, S.&Mekheda A. 2020. Natural Duties Of The Population Of Eastern Galicia And Northern Bukovyna Under Conditions Of The Russian Occupation (1914 – 1917).SkhidnoievropeiskyiIstorychnyiVisnyk [East European Historical Bulletin],16, 153–162. (Web of Science Core Collection ESCI)
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000572510300013

Orlyk, S., Kocur, W, Szwec, W. 2020. Lviv's Banknotes in the period of the Russian occupation during the first world war. Acta ArchaeologicaLodziensia. 66, 357-46. (Scopus)
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85101085366&origin=resultslist&sort=plf-f

Orlyk, S. ; Palchevich, G. ; Orlyk, M.2021.Mutual credit societies of naddnieper ukraine in the credit system of the russian empire (secondhalfof 19th—early 20th century). Financial and credit activity problems of the oryand practice. Т.4. №39. с. 415-428. (Web of Science Core Collection ESCI)
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000707037700035

Орлик С.2022. Мародерство, грабежі, розбій російських окупаційних військ на Східній Галичині й Північній Буковині в роки Першої світової війни. Український історичний журнал. 2. 4-16.(Web of Science Core Collection ESCI)
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000822539700001

Yermilov, V. & Orlyk, S. 2022. Formation and development of naval medicine in Southern Ukraine (the end of the XVIIIth - beginning of the XXth century) Skhidnoievropeiskyi Istorychnyi Visnyk [East European Historical Bulletin], 25, 56–69. (Web of Science Core Collection ESCI)
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000927032400005

Stezhko,Z. &Shalimova,N. 2022.Problems and Prospects for the Formation of a General Methodology of Knowledge. Philosophical Reflections. Filosofja-Sociologija. T. 33. Nr. 3 – С. 197–205 (Web of Science Core Collection ESCI, Scopus )
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000865959300002
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85138183453&origin=resultslist&sort=plf-f

Stezhko Z., Hryshchenko N., Kultenko V., Savytska I, Suprun A., Rusko N. 2021. Freedom or Arbitrariness: A Socialand Philosophic Analysis.Postmodern Openings., Volume 12, Issue 2. – Р. 354-366. (Web of Science Core Collection ESCI)
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000677909900019

Стежко З.В. Стежко Ю.Г. 2018. Суперечливість свободи та парадокси відповідальності (антропологічний аналіз).Anthropological Measurements of Philosophical Research, №13. 65-78. (Web of Science Core Collection ESCI)
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000437682400006

Bondarenko, O. &Tupchiyenko, M. 2020. Financial Institutions Of The Russian Empire In Dnieper Ukraine In The Last Quarter Of The 18th – Early 20th Century In Modern Historiographical Discourse Skhidnoievropeiskyi Istorychnyi Visnyk [East European Historical Bulletin], 17, 227–236. (Web of Science Core Collection ESCI)
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000604556600020

Bondarenko O., Kapeliushnyi V., Tupchiyenko M., Shvets D. 2021. A hoard of russian coins of the 18th century from the village of Emylivka (Holovanivsky district of Kirovohrad region. Act a Archaeologica Lodziensia. 67, 37-43 (Scopus)
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85124986289&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid= d63503eb3f4eef5d1fcc1d1e93dba288&sot=a&sdt=a&s= SOURCE-ID+%2821100826812%29&sl=23&sessionSearchId=d63503eb3f4eef5d1fcc1d1e93dba288

Ivanov, M. & TupciyenkoM. 2022. Cultural Interactions Between the Societies of the ‘Old Europe’ and the Steppe ‘Kurgan People’ During the Last Quarter of the 4th Millennium BC: Case Study of Serezlievka Local Group. Archaeologia Lituana.23, 107-119
https://www.scopus.com/sourceid/21101044478?origin=resultslist

Akimova, N., Barabash, Usyk, O. 2020. The Role of Personal Internet Orientation in the Process of Internet Texts Understanding. Psycholinguistics, 28(1). (Scopus)
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85099030896&origin= resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=e0e85976b6aadd8ac19d2435bb37a4b6&sot=b&sdt=b&s=TITLE-ABS-KEY%28The+Role+of+Personal+Internet+Orientation+in+ the+Process+of+Internet+Texts+Understanding%29&sl=103&sessionSearchId=e0e85976b6aadd8ac19d2435bb37a4b6

© 2024 KNTU