СтудентуГРАФІК ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ


ПРАВИЛА внутрішнього розпорядку

Студенту

- Порадник студенту
- Студентське самоврядування
- Положення про організацію освітнього процесу
- Документи якими регулюється здійснення освітнього процесу ЦНТУ
- Положення про практичну підготовку студентів
- Стипендії
-Положення про організацію вивчення вибіркових дисциплін та формуваня індивідуального навчального плану
buttons
© 2024 KNTU