Випускники

Оле́г Олекса́ндрович Бабе́нко (нар. 26 грудня 1968, м. Світловодськ)

Архівіст, краєзнавець, літературознавець, музеєзнавець, громадський діяч.

Член правління Національної спілки краєзнавців України. Почесний краєзнавець України (2009). Член Національної спілки журналістів України (2005) та Національної спілки письменників України (2014).

Голова Кіровоградської обласної організації Національної спілки краєзнавців України та громадської організації «Кіровоградська обласна спілка краєзнавців». Голова правління благодійної організації «Центрально-Українська Православна Духовно-Соціальна Академія».

Головний редактор видання «Між Бугом і Дніпром. Науково-краєзнавчий вісник Центральної України» (http://dakiro.kr-admin.gov.ua/book.php).

З грудня 2021 року – заступник директора – головний зберігач фондів Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України.

У 1993 – 2003 рр. – викладач кафедри української літератури Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

З 2003 р. – на державній службі. Серед інших, обіймав посади, що передбачають наявність найвищого рівня фахової компетентності за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», яку здобув у Центральноукраїнському національному технічному університеті: заступника начальника управління внутрішньої політики та суспільно-політичного моніторингу (у т.ч. опікувався питаннями інформаційної політики), заступника начальника управління культури і туризму (очолював міжвідомчу бібліотечну раду області) Кіровоградської обласної державної адміністрації, директора Державного архіву Кіровоградської області, заступника директора Центрального державного архіву зарубіжної україніки та директора Центрального державного історичного архіву, м. Київ.

Має понад 120 різного роду публікацій наукового, науково-популярного та навчально-методичного характеру, у тому числі понад 30 брошур та книг.

Серед кола наукових інтересів: літературна й театральна творчість корифеїв українського професійного театру, передусім І. Карпенка-Карого (І.Тобілевича), літературне та історичне краєзнавство, музеєзнавство та архівна справа.

Співавтор «Короткого словника музейних термінів». Керівник авторського колективу та відповідальний редактор видання «Національна книга Пам'яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні. Кіровоградська область» (2008). За його сценаріями Кіровоградською обласною державною телерадіокомпанією створено відеофільми краєзнавчого спрямування «Лиш Храм збудуй…», «Окраса чарівного Степу».

Бойко-Гагарін Андрій Сергійович

Доктор історичних наук, старший дослідник, старший зберігач фондів відділу «Музей грошей», Управління зв’язків з громадськістю та фінансової обізнаності, Департамент комунікацій, Національний банк України; доцент кафедри мистецтвознавчої експертизи ім. Казимира Малевича, Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

У 2011-2014 рр. навчався в аспірантури в Кіровоградського національного технічного університету на кафедрі гуманітарних наук та документознавства, у 2014 році достроково захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему: «Монети Центральної та Східної Європи ХІV – XVII ст.: процеси виготовлення та фальшування» за спеціальністю 07.00.06 – Історіографія, джерелознавство та допоміжні історичні дисципліни (науковий керівник – д.і.н., проф. Василь Орлик).

З 2015 року – провідний науковий співробітник сектору нумізматики, фалеристики, медальєрики і боністики в Національному музеї історії України. За сумісництвом працював у Центрі дослідження проблем нумізматики та історії грошового обігу при Університеті Григорія Сковороди в Переяславі, займаючись науковими проектами. У 2017 році опублікував ґрунтовну монографію на тему «Фальшивомонетництво у Центральній та Східній Європі в добу Середньовіччя та раннього Нового часу».

Автор більше ніж 200 наукових публікацій у галузі нумізматики, боністики, фалеристики та музеєзнавства. Вперше в Україні розробив методику проведення адаптованих занять з нумізматики для незрячих людей та осіб із вадами зору, отримавши патент на винахід корисної моделі під назвою «Нумізматична тактильна модель монети», що зареєстрований в УкрДержПатент. З 2020 року займає посаду старшого зберігача фондів відділу «Музей грошей» управління зв’язків з громадськістю та фінансової обізнаності департаменту комунікацій Національного банку України.

У 2021 році у складі команди фахівців з нумізматики та історії грошового обігу був задіяний в міжнародному нумізматичному проєкті «Flame. Framing the Late Antique and early Medieval economy» за ініціативи Прінстонського університету (США) та Канадського інституту українських студій (м. Едмонтон, Канада). У 2022 році принятий на посаду наукового співробітника в Прінстонський університет для участі у науковому проекті Flame із дослідження знахідок монет династіц Сасанідів та Омаядів в Україні (на умовах строкового договору тривалістю 3 місяці).

2021 року здобув науковий ступінь доктора історичних наук, захистивши дисертацію на тему «Фальшивомонетництво в Україні в імперську добу (1795-1914)» за спеціальністю 07.00.06 – Історіографія, джерелознавство та допоміжні історичні дисципліни (науковий консультант – д.і.н., проф. Василь Орлик)

2022 року присвоєно вчене звання старшого дослідника зі спеціальності 032 «Історія та археологія» в Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв.

Зленко Алла Миколаївна

Кандидат історичних наук, доцент, завідувачка кафедри соціальних комунікацій, документознавства та інформаційної діяльності факультету гуманітарно-природничої освіти та соціальних технологій Університету Григорія Сковороди в Переяславі.

Резнік Лілія

Фахівець І категорії методично-організаційного відділу Центральноукраїнського національного технічного університету.

Башли Маргарита Іванівна

кандидат історичних наук, старший викладач кафедри історії та методики її навчання Ізмаїльського державного гуманітарного університету.

У 2015 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Провінційне дворянство Херсонської та Бессарабської губерній (1861-1907 рр.)» у спеціалізованій вченій раді в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди» (спеціальність 07.00.01 – історія України.

Демуз Інна Олександрівна

доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу науково-методичної роботи та реферування ННСГБ НААН. Член Національної спілки краєзнавців України, член Спілки архівістів України, лауреат премії Президента України для молодих вчених 2016 р.

Викладає навчальну дисципліну «Історичні джерела та їх використання».

У 2000-20005 рр. навчалася в Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди; після закінчення історичного факультету вузу здобула кваліфікацію викладача історичних дисциплін (2005 р.). У 2010 р. отримала диплом про перепідготовку (кваліфікація: соціальний педагог, практичний психолог у закладах освіти). У 2017 р. закінчила Центральноукраїнський національний технічний університет, здобувши спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (документознавство та інформаційна діяльність)» (кваліфікація «Спеціаліст з інформаційної, бібліотечної та архівної справи»).
У 2005-2008 рр. навчалася в аспірантурі Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди; у 2008 р. достроково у Спеціалізованій вченій раді Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького захистила кандидатську дисертацію на тему «Українське питання в Російській імперії на початку ХХ ст.: історіографія» (07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни). У 2015 р. захистила докторську дисертацію на тему «Наукові товариства на теренах України другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: історіографія» за тією ж спеціальністю. У 2014 р. отримала вчене звання доцента кафедри історії та культури України, у 2020 р. – вчене звання професора кафедри документознавства.

ШАРГАЛО ВЕРОНІКА

Старший спеціаліст в фірмі Accenture Polska (Варшава), яка є лідером цифрових технологій на польському ринку.

ЛУЗАНОВА АННА

Помічник директора Офісу будівництва та управління нерухомістю Сільпо.

Шутенко Костянтин

Телеведучий
Ведучий телепередачі «Ранкова кава»
Телеканал UA: Кропивницький
З 2020 року – графічний дизайнер
у SPV Company Ltd

Кожухар Жанна Вікторівна

Кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри математики, інформатики та інформаційної діяльності Ізмаїльського державного гуманітарного університету.

Тетяна Пироженко

Помічник керівника з адміністративних питань, Корпорація «XXI століття», м. Кропивницький.

Демешко Юрій Олександрович

Народився 25 березня 1989 року в місті Кіровограді.

З 2006 по 2010 роки – навчання в Кіровоградському державному педагогічному університеті імені В. Винниченка на факультеті історії та права. З 2010 по 2011 роки – навчання в магістратурі Кіровоградського державного педагогічного університету імені В. Винниченка на факультеті історії та права.

З листопада 2011 по вересень 2014 року – аспірант кафедри суспільних (гуманітарних) наук та документознавства Кіровоградського національного технічного університету. Достроково захистив кандидатську дисертацію з історії України на тему: «Участь купецтва в реалізації імперського управління в Південній Україні в дореформений період». Спеціальність: 07.00.01 - Історія України. Науковий керівник: Василь Михайлович Орлик, доктор історичних наук, професор.

З листопада 2014 року і донині – доцент кафедри соціально-гуманітарних та природничих наук Кропивницького інституту Університету сучасних знань.

З квітня 2016 року і донині – викладач кваліфікаційної категорії спеціаліст вищої категорії, предметно-циклової комісії з правознавства Кропивницького коледжу Університету сучасних знань.

Лень Андрій Володимирович

Кандидат історичних наук, провідний фахівець центру забезпечення якості освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Здобувач наукового ступеня кандидата історичних наук на кафедрі гуманітарних наук і документознавства Кіровоградського національного технічного університету 2011-2013 рр.

2013 році успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему: «Розвиток науково-технічного прогресу в харчовій промисловості українських губерній Російської імперії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.» за спеціальністю 07.00.07 — історія науки й техніки (науковий керівник – д.і.н., проф. Микола Москалюк).

Сустрєтов Анатолій Станіславович

(нар.10 липня 1973, м. Мала Виска, Кіровоградської обл.)

Український історик, краєзнавець, екскурсознавець.

Член Української академії історичних наук, Кіровоградського обласного регіонального відділення та спілки краєзнавців України.

Викладач кафедри мовних та гуманітарних дисциплін №1 Донецького національного медичного університету. Заступник декана з навчально – виховної роботи медичного факультету №3

Займається пошуково-дослідницькою діяльністю зі студентами. Організовує та проводить просвітницькі проєкти про історію рідного краю спільно зі студентами; туристичні історико-краєзнавчі піші походи для студентів та ін.

У 2017 році вступив до аспірантури Кіровоградського національного технічного університету, кафедри Історії, археології, інформаційної та архівної справи. 2021 р. – захистив дисертацію у Центральноукраїнському національному технічному університеті відповідно до освітньо-наукової програми 032 «Історія та археологія» на тему: «Грошовий обіг в Наддніпрянській Україні в дореформений період: історіографія « та здобув ступінь доктора філософії PhD. (Науковий керівник кандидат історичних наук, доцент Олександр Володимирович Бондаренко)

Швець Олена Дмитрівна

Здобувачка вищої освіти третього освітньо-наукового рівня (Доктор філософії) спеціальності 032 «Історія та археологія»; науковий співробітник Проєкту Принстонського університету The FLAME» Project (Framing the Late Antique and early Medieval Economy) (Princeton University).

Паралельно також на альтруїстичних початках, завдяки особливостям отриманої освіти, допомагає з консультуванням, оцінкою та систематизацією предметів історико-художньої цінності та нумізматичних об'єктів. Участь у проекті Принстнонського університету "FLAME" у якості спеціаліста по роботі із внесенням текстових даних до внутрішньої бази даних проекту FLAME (Обрамлення пізньоантичної та середньовічної економіки), який реконструює ранньосередньовічну економіку 325–725 рр. н. е. у Західній Афро-Євразії та надає достовірні дані про економіку раннього середньовіччя, щоб сприяти науковому розумінню ключових історичних питань цього періоду, таких як падіння Римської імперії, виникнення ісламу та витоки європейської економіки.

Сергій Цигульський

Кандидат історичних наук, провідний фахівець відділення забезпечення якості освітньої діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

У 2012 році вступив до аспірантури по кафедрі гуманітарних наук і документознавства Кіровоградського національного технічного університету.

У 2015 році успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему: «Козацтво Лівобережної України: економічний, соціально-правовий, військовий і політичний аспекти (кін. XVIII – поч. ХХ ст.)» за спеціальністю 07.00.01 – історія України (науковий керівник – д.і.н., проф. Василь Орлик).

Немненко Анастасія Андріївна

Асистент кафедри економіки та підприємництва Центральноукраїнського національного технічного університету.

Левченко Інна Миколаївна

Доктор історичних наук, професор, завідувачка кафедри теорії та методики професійної підготовки Університету Григорія Сковороди в Переяславі.

© 2024 KNTU