Публікації та участь наших студентів у конференціях

1. Шпортун, О. І. Казенна палата Наддніпрянської України як осередок обліку доходів і видатків держави на губернському рівні кінця XVIII – початку ХХ ст. / О. І. Шпортун // Актуальні проблеми нумізматики у системі спеціальних галузей історичної науки : VІ Міжнар. наук.-практ. конф., 17–18 верес. 2020 р. : тези доп. – Переяслав : Домбровська Я. М., 2021. – С. 132–133.
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10988

2. Швець, О. 3D-сканування об’єктів нумізматичних досліджень / О. Швець // Актуальні проблеми нумізматики у системі спеціальних галузей історичної науки : VІ Міжнар. наук.-практ. конф., 17–18 верес. 2020 р. : тези доп. – Переяслав : Домбровська Я. М., 2021. – С. 174–
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10987

3. Колесніченко, Є. З. Доповнення до групи анепіграфних монет Ольвії понтійсько-боспорського періолу / Є. З. Колесніченко // Актуальні проблеми нумізматики у системі спеціальних галузей історичної науки : VІ Міжнар. наук.-практ. конф., 17–18 верес. 2020 р. : тези доп. – Переяслав : Домбровська Я. М., 2021. – С. 21–23.
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10964

4. Бутко, А. О. Грошовий обіг на території Задніпровських місць Гетьманщини у контексті вивчення нумізматичних джерел / А. О. Бутко // Актуальні проблеми нумізматики у системі спеціальних галузей історичної науки : VІ Міжнар. наук.-практ. конф., 17–18 верес. 2020 р. : тези доп. – Переяслав : Домбровська Я. М., 2021. – С. 106–109.
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10947

5. Шпортун, О. Правовий статус, компетенція та діяльність казенних палат Наддніпрянської України (1775–1914 рр.) / О. Шпортун // Історія, археологія, інформаційна, бібліотечна та архівна справа: актуальні проблеми науки та освіти : ІІ Міжнар. наук. конф., 13–14 трав. 2021 р., м. Кропивницький : тези доп. – Кропивницький : ЦНТУ, 2021. – С. 50–52.
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10923

6. Швець, О. Оцифрування об'єктів дослідженя спеціальних галузей історичної науки / О. Швець // ІІсторія, археологія, інформаційна, бібліотечна та архівна справа: актуальні проблеми науки та освіти : ІІ Міжнар. наук. конф., 13–14 трав. 2021 р., м. Кропивницький : тези доп. – Кропивницький : ЦНТУ, 2021. – С. 73–75.
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10916

7. Гафтоник, О. Документаційний аспект підготовки спеціалістів з інформаційної, бібліотечної та архівної справи у системі Мoodle / О. Гафтоник // Історія, археологія, інформаційна, бібліотечна та архівна справа: актуальні проблеми науки та освіти : ІІ Міжнар. наук. конф., 13–14 трав. 2021 р., м. Кропивницький : тези доп. – Кропивницький : ЦНТУ, 2021. – С. 137–140.
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10895

8. Глєбова, Л. Імпакт-фактор як метод аналізу документованої інформації (на матеріалах публікації Ю. Гарфілда) / Л. Глєбова, Г. Пупченко // Історія, археологія, інформаційна, бібліотечна та архівна справа: актуальні проблеми науки та освіти : ІІ Міжнар. наук. конф., 13–14 трав. 2021 р., м. Кропивницький : тези доп. – Кропивницький : ЦНТУ, 2021. – С. 141–142.
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10894

9. Глєбова, Л. Дискусійні питання термінології комунікацій / Л. Глєбова, А. Левченко // Історія, археологія, інформаційна, бібліотечна та архівна справа: актуальні проблеми науки та освіти : ІІ Міжнар. наук. конф., 13–14 трав. 2021 р., м. Кропивницький : тези доп. – Кропивницький : ЦНТУ, 2021. – С. 143–144.
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10893

10. Барабаш, В. Вимоги до сучасної бібліотеки в інформаційноосвітньому середовищі закладу вищої освіти / В. Барабаш, О. Козьма // Історія, археологія, інформаційна, бібліотечна та архівна справа: актуальні проблеми науки та освіти : ІІ Міжнар. наук. конф., 13–14 трав. 2021 р., м. Кропивницький : тези доп. – Кропивницький : ЦНТУ, 2021. – С. 145–147.
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10892

11. Мехеда, А. Інформаційні та комунікаційні технології в освітньому процесі вищих навчальних закладів / А. Мехеда, А. Мороз // Історія, археологія, інформаційна, бібліотечна та архівна справа: актуальні проблеми науки та освіти : ІІ Міжнар. наук. конф., 13–14 трав. 2021 р., м. Кропивницький : тези доп. – Кропивницький : ЦНТУ, 2021. – С. 148–149.
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10891

12. Дмитришин, Б. Бібліотекар, медіаграмотність та інформаційна безпека як вимога сучасного професійного діалогу [Електронний ресурс] / Б. Дмитришин, О. Косян // Катедра Universum : електрон. зб. наук.-попул. пр. з історії, археології, інформ. та архівної справи. – 2021. – Вип. 2. – С. 19–21.
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10856

13. Шпортун, О. І. Особливості управління фінансовою діяльністю казенних палат Наддніпрянщини наприкінці XVIII – на початку ХХ ст. / О. І. Шпортун // Історія торгівлі, податків та мита : ХІІІ міжнар. наук. конф., 24-25 жовт. 2019 р., Дніпро : тези доп. - Київ : Інститут історії України НАН України, 2019. – С. 29-30.
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9978

14. Лузанова, А. Нумізматика на сайті Британського музею / А. Лузанова // Історія, археологія, інформаційна, бібліотечна та архівна справа: актуальні проблеми науки та освіти : І Міжнар. наук. конф., 13 трав. 2020 р., м. Кропивницький : тези доп. – Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – С. 144-146.
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9941

15. Немненко, А. Електронний документообіг в установі / А. Немненко // Історія, археологія, інформаційна, бібліотечна та архівна справа: актуальні проблеми науки та освіти : І Міжнар. наук. конф., 13 трав. 2020 р., м. Кропивницький : тези доп. – Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – С. 142-144.
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9940

16. Бойко-Гагарін, А. С. Платинові монети Російської Імперії: обіг та фальшування / А. С. Бойко-Гагарін, І. В. Корпусова // Історія, археологія, інформаційна, бібліотечна та архівна справа: актуальні проблеми науки та освіти : І Міжнар. наук. конф., 13 трав. 2020 р., м. Кропивницький : тези доп. – Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – С. 31-34
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9877

17. Шпортун, О. Перевищення влади або службових повноважень чиновниками казенних палат Наддніпрянської України (XVIII-XIX ст.) / О. Шпортун, А. Табачук // Історія, археологія, інформаційна, бібліотечна та архівна справа: актуальні проблеми науки та освіти : І Міжнар. наук. конф., 13 трав. 2020 р., м. Кропивницький : тези доп. – Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – С. 35-38.
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9881

18. Бойко-Гагарін, А. Тогочасні підробки монет та банкнот Російської Імперії у продажах на нумізматичних аукціонах / А. Бойко-Гагарін // Forum Numizmatyczne. Pieniądz i mennice : Studia i Materiały. - Białystok, 2020. - № 4. - P. 195-205.
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9837

19. Шпортун, О. Зловживання службовим становищем чиновників Наддніпрянської України к. ХVIII – поч. ХХ ст. / О. Шпортун, А. Табачук // Forum Numizmatyczne. Pieniądz i mennice : Studia i Materiały. - Białystok, 2020. - № 4. - P. 69-78.
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/9835

20. Скороход, О. Монетний двір у Садгорі в історіографії / О. Скороход // Актуальні проблеми нумізматики у системі спеціальних галузей історичної науки : V Міжнар. наук.-практ. конф., 21–22 черв. 2018 р. : тези доп. – Меджибіж ; Переяслав-Хмельницький ; Кропивницький ; К., 2018. – С. 110-113.
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7920

21. Бойко-Гагарін, А. С. Символіка польських правоохоронних органів 1915-1939 років в колекції НМІУ / А. С. Бойко-Гагарін // Forum Numizmatyczne : Studia i Materiały. - Białystok, 2018. - № 2. - P. 39-50.
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8045

22. Бутко, А. Нумізматична колекція Світловодського міського краєзнавчого музею як джерело вивчення історії грошового обігу Задніпрських місць Гетьманщини / А. Бутко // Актуальні проблеми нумізматики у системі спеціальних галузей історичної науки : V Міжнар. наук.-практ. конф., 21–22 черв. 2018 р. : тези доп. – Меджибіж ; Переяслав-Хмельницький ; Кропивницький ; К., 2018. – С. 103-106.
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7919

23. Шпортун, О. Регулювання грошового обігу казенними палатами у Наддніпрянській Україні / О. Шпортун // Актуальні проблеми нумізматики у системі спеціальних галузей історичної науки : V Міжнар. наук.-практ. конф., 21–22 черв. 2018 р. : тези доп. – Меджибіж ; Переяслав-Хмельницький ; Кропивницький ; Київ, 2018. – С. 136-139.
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7921

25. Skorokhod, О. Стан наукової розробки проблеми заходів Російського уряду у сфері грошового обігу на Півдні України у другій половині ХVIII ст. / О. Skorokhod // Forum Numizmatyczne : Studia i Materiały. - Białystok, 2018. - № 2. - P. 51-59.

26. Шпортун, О. Фінансова політика уряду Російської імперії в Україні у ХVIII – на початку ХХ ст.: сучасна історіографія / О. Шпортун // Forum Numizmatyczne : Studia i Materiały. - Białystok, 2018. - № 2. - P. 71-77.
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8047

buttons
© 2024 KNTU