Європейський досвід підготовки докторів філософії.

22 лютого 2022 року для здобувачів третього освітньо-наукового рівня ОНП Історія та археологія ЦНТУ, в рамках навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень в галузі історії та методика підготовки дисертаційної роботи», була прочитала лекція доктора габілітованого, професора Ярослава Мокляка (Ягеллонський університет, м. Краків, Польща). Професор Мокляк розповів про особливості підготовки докторів філософії у Польщі та країнах ЄС. Особливий інтерес присутніх на лекції аспірантів викликали питання щодо фінансового забезпечення польських здобувачів та вимог до публікації результатів дисертаційного дослідження.

Залучення до лекційних занять відомих європейських вчених є традиційним для ОП і ОНП кафедри історії, археології, інформаційної та архівної справи в межах украдених договорів із зарубіжними партнерами.

© 2024 KNTU