Онлайн-зустріч гарантів освітніх програм

Онлайн-зустріч гарантів освітніх програм кафедри історії, археології, інформаційної та архівної справи ЦНТУ з виконавчим директором Plagiat.pl 04 жовтня 2021 року відбулася онлайн-зустріч гарантів освітніх програм кафедри історії, археології, інформаційної та архівної справи ЦНТУ: д.і.н., професора Василя Орлика – гаранта освітньої програми третього (освітньо-наукового) рівня «доктор філософії» за спеціальністю 032 «Історія та археологія»; к.філол.н., доц. Людмили Глєбової – гаранта освітньої програми першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» – з виконавчим директором Plagiat.pl (власником системи )Алі Тахмазовим. Модератор зустрічі – Анна Чудак – менеджер з розвитку Plagiat.pl в Україні.

Виконавчий директор Plagiat.pl Алі Тахмазовим озвучив досить цікаві пропозиції щодо співпраці із компанією Plagiat.pl у напрямку перевірки усіх форм науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти та професорсько-викладацького складу на виявлення збігів/ідентичності/схожості через систему онлайн-сервісу та продемонстрував нові можливості системи.

«Освіта не може існувати без наукової творчості, а чесність, порядність, відкритість та доброчесність завжди були і повинні залишатися пріоритетними векторами діяльності Центральноукраїнського національного технічного університету загалом і кафедри історії, археології інформаційної та архівної справи зокрема. Співпраці – бути», – переконані учасники онлайн-зустрічі.

© 2024 KNTU