Черговий захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук

У Центральноукраїнському національному технічному університеті діє потужна наукова школа під керівництвом доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри історії, археології, інформаційної та архівної справи Орлика Василя Михайловича з підготовки кваліфікованих кадрів за напрямком «Історія та археологія». Результатом плідної роботи в цьому напрямку стала ще одна вагома подія – захист кандидатської дисертації Зразюк Зінаїди Олексіївни – завідувачки сектору нумізматики, фалеристики, медальєрики та боністики науково-дослідного відділу збереження фондів Національного музею історії України (Київ, Україна).

Двадцять дев’ятого червня 2021 року рішенням Атестаційної колегії МОН було присвоєно науковий ступінь кандидата історичних наук Зразюк Зінаїді Олексіївні.

Захист дисертації відбувся в Університеті Григорія Сковороди в Переяславі за спеціальністю 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни», тема дисертації: «Мінц-кабінет Київського університету св. Володимира: становлення, діяльність та доля колекції (1834 – 1930-ті рр.)»; науковий керівник – Орлик Василь Михайлович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії, археології, інформаційної та архівної справи Центральноукраїнського національного технічного університету.

Професорсько-викладацький склад кафедри історії, археології, інформаційної та архівної справи Центральноукраїнського національного технічного університету вітають Зінаїду Олексіївну Зразюк із досягненням значимого рубежу в науковій кар’єрі та бажають подальших досягнень у науці й особистому житті!!!

Запрошуємо творчу, неординарну, зацікавлену в розвиткові науки й реалізації власного дослідницького потенціалу молодь долучитися до наукових пошуків в стінах нашого університету та вступати до аспірантури з підготовки доктора філософії з галузі знань 03 «Гуманітарні науки» за спеціальністю 032 «Історія та археологія».

© 2024 KNTU