Вітаємо бакалаврів з інформаційної, бібліотечної та архівної справи з успішно складеним атестаційним екзаменом!!!

Шістнадцятого травня 2021 року здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) рівня Освітньої програми 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» Центральноукраїнського національного технічного склали атестаційний іспит.

Студенти продемонстрували ґрунтовні фахові знання, що особливо важливо в епоху інформаційного суспільства (суспільства знань), адже саме інформаційна діяльність є вагомою складовою буття та розвитку людини, суспільства, держави.

Професійних успіхів Вам, успішної самореалізації та особистого щастя, наші незабутні Випускники бакалаврату 2021 року!

© 2024 KNTU