Залучення до лекційних занять роботодавців та експертів галузі.

Кафедра історії, археології, інформаційної та архівної справи ЦНТУ має давні усталені зв’язки з Національним музеєм історії України. Науково-дослідний відділ цієї інституції є однією з провідних установ України у сфері нумізматики та історії грошового обігу. Вони наші партнери в реалізації різних наукових проектів, співорганізатори наукових конференцій і роботодавці для наших випускників. Однією із складових такої співпраці є залучення провідних фахівців НМІУ до навчального процесу в ЦНТУ.

Саме в рамках такої співпраці, 17 лютого 2022 року для здобувачів третього освітньо-наукового рівня ОНП Історія та археологія ЦНТУ, в рамках навчальної дисципліни «Нумізматика та історія грошового обігу» була прочитала лекція «Становлення і розвиток нумізматики на українських землях в другій половині XVIII – на початку ХХ ст.», к.і.н., завідувачкою науково-дослідним відділом нумізматики Національного музею історії України Зінаїдою Олексіївною Зразюк. Особлива увага в лекції була приділена історії мінц-кабінету університету святого Володимира.

© 2024 KNTU