Продовжуємо залучати до занять на ОНП «ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ» в ЦНТУ провідних вітчизняних вчених

Сьогодні, 17 лютого 2022 року, в рамках співпраці між кафедрою історії, археології, інформаційної та архівної справи Центральноукраїнського національного технічного університету та інститутом історії України НАН України,для здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти спеціальності 032 «Історія та археологія» (в рамках навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень в галузі історії та методика підготовки дисертаційної роботи») з використанням технічних засобів відеозв’язку,відбулася лекція доктора історичних наук, професора, члена-кореспондента НАН України, заступника директора Інституту історії України НАН України Олександра Петровича Реєнта на тему «Розвиток сучасної української історіографії».

Професор Олександр Реєнт у своїй лекції зосередив увагу на сучасних фундаментальних працях українських істориків, особливу увагу вчений приділив працям присвяченим історії українського національно-визвольного руху. Олександр Петрович наголосив, що «про яку б галузь історичної науки не йшлося, відповідальний вчений має брати до уваги мультикультурний, полі конфесійний характер української нації, виявляти делікатність та особливо об’єктивність в оцінках, академізм, зваженість у характеристиках, аналогіях та узагальненнях».

© 2024 KNTU