21 березня 2023 року в рамках навчальної дисципліни «Нумізматика та історія грошового обігу» була прочитана лекція професора Маріуша Мільчарека

21 березня 2023 року для здобувачів третього освітньо-наукового рівня («доктор філософії») ОНП «Історія та археологія» Центральноукраїнського національного технічного університету в рамках навчальної дисципліни «Нумізматика та історія грошового обігу» була прочитана лекція доктора габілітованого, професора Маріуша Мільчарека (Інститут етнології та археології Польської академії наук, Варшава, Польща) на тему «Археологія, історія і нумізматика – нумізматика, історія і археологія». Професор Мільчарек – відомий археолог, якому належить ряд відкриттів, деякі з них стосуються і історії України в добу античності. Сучасні німецькі дослідники античної нумізматики У. Петер і В. Столба справедливо стверджують, що «після відомої монографії Мільчарека (1989) питання про роль грошей у місцевого варварського населення перестало бути предметом дискусії, оскільки до цього бракувало даних про знахідки грецьких монет у глибинці Скіфії, особливо на території українського лісостепу».

Професор Мільчарек ґрунтовно розкривздобувачам третього освітньо-наукового рівня ОНП «Історія та археологія» ЦНТУ взаємозв’язки між нумізматикою, історією та археологією, акцентуючи увагу на тому, що лише у взаємозв’язку між цими галузями знань можна досягти вагомих наукових результатів. Одним із прикладів такої взаємодії нумізматики, історії та археології, які навів у лекції професор Мільчарек, є дослідження перших монет, що карбувалися з електру.


Лекція відбулася на платформі Zoom.

Цінною традицією стало залучення до лекційних занять відомих європейських учених для ОП і ОНП кафедри історії, археології, інформаційної та архівної справи в межах укладених договорів із зарубіжними партнерами.

© 2023 KNTU