ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ «ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКІ МІЖМОВНІ ОМОНІМИ» У СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ «ІСТОРІЯ, АРХЕОЛОГІЯ», «ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА»

25 травня 2021 до Дня філолога з ініціативи колективу кафедри історії, археології, інформаційної та архівної справи ЦНТУ було проведено відкриту лекцію для студентів спеціальностей «Історія, археологія», «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», які вивчають декілька іноземних мов, серед яких і польська. Лектор – к.пед.н. А.М. Мехеда.

Зауважимо, що саме високий рівень мовної підготовки вирізняє фахівців даних спеціальностей, а бездоганне знання іноземних мов нині є дієвим засобом удосконалення soft skills, запорукою успішної професійної і особистої самореалізації.

На занятті було продемонстровано можливості реалізації знань, вмінь і навичок у сфері міжкультурних комунікацій, набутих студентами у процесі навчання на кафедрі історії, археології, інформаційної та архівної справи.

© 2024 KNTU