Відбулася лекція професора Кшиштофа Філіпова

25 листопада 2021 року, в рамках співпраці між кафедрою історії, археології, інформаційної та архівної справи Центральноукраїнського національного технічного університету та кафедрою новітньої загальної історії Університету у Білостоці (Польща) для забезпечення академічної мобільності здобувачів вищої освіти на платформі Zoom відбулася лекція доктора хабілітованого, професора Кшиштофа Філіпова на тему «Польський інститут та музей генерала Сікорського».

Дана інституція – неурядова організація, є провідним лондонським музеєм та архівом для дослідження Польщі під час Другої світової війни та польської діаспори. Лекція прочитана у рамках навчальної дисципліни «Модерні мегакультурні центри (бібліотека, архів, музей)».

До речі, К.Філіпов – почесний професор ЦНТУ з 2014 року. Співпраця із кафедрою новітньої загальної історії Університету у Білостоці багаторічна і системна: спільна організація і проведення міжнародних конференцій в Україні та Польщі, видання наукових праць, стажування та читання лекцій для здобувачів вищої освіти.


© 2023 KNTU