Навчальні дисципліни Магістр

ФІЛОСОФІЯ КУЛЬТУРИ
МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДСЛІДЖЕНЬ
ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ
УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ РЕСУРСАМИ В БІБЛІОТЕЧНІЙ ТА АРХІВНІЙ СПРАВІ
ІННОВАЦІЇ В КОМП’ЮТЕРНИХ НАУКАХ
ДІЛОВА КОМУНІКАЦІЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ ТА МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНІ ЦЕНТРИ В ГАЛУЗІ
МЕНЕДЖМЕНТ ТА МАРКЕТИНГ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ТА НАУКОВО – ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
ДОКУМЕНТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ УСТАНОВ
ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З НАПИСАННЯ КР
buttons
© 2024 KNTU