Головна


Сучасна бібліотека – діалог цивілізацій

Знайомство студентів спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа з унікальною науковою колекцією видань, що надійшла до відділу мистецтв Обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Д. І. Чижевського з Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, що відбулося в межах вивчення дисципліни «Інформаційні центри в галузі», предметно увиразнило питання цифрової трансформації сучасного інформаційного простору.

Через можливість активно користуватися щедрою джерельною базою сайта Інституту успішно вирішувалася потреба пошуку необхідної інформації у зручному й мобільному форматі, що, здавалось би, цілком логічно в добу суцільного діджитал. Проте представлені в колекції первозданні ошатні видання, а їх налічувалося числом 70, раптом повернули правдиве відчуття магії живої Книги. І хочеться вірити, що це неперебутнє відчуття. Відчуття й розуміння, що забезпечать діалог цивілізацій як потужну пересторогу можливій страшній втраті, про яку свого часу застерігав Альберт Ейнштейн: «Я боюсь, що обов’язково настане день, коли технології переважать звичне спілкування і світ матиме покоління…».





У рамках проектів

У рамках викладання навчальної дисципліни «Ділова комунікація іноземною мовою та міжнародна проєктна діяльність» фахівці Відділу документів іноземними мовами провели креативний тренінг для магістрів ОПП «Іінформаційна, бібліотечна та архівна справа»




11.05.2023

«Greek coinage and war: the unique case of the coins struck by Mithradates Eupator, the last great Hellenistic king»

Такою була тема лекції, прочитаної членом Королівської академії науки і мистецтв Бельгії Докторм Франсуа де Каллатаєм для здобувачів Центральноукраїнського національного технічного університету освітньої програми «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (магістр) та освітньо-наукової програми «Історія та археологія» (аспірантура).

Лекція «Грецьке карбування і війна: унікальний випадок з монетами, викарбуваними Мітрадатом Євпатором, останнім великим елліністичним царем» відбулася 11 травня 2023 року на платформі Zoom. До зустрічі долучилися наші партнери – науковці та аспіранти Інституту історії України НАН України.

Такий науковий захід став корисним для здобувачів спеціальностей 029 та 032, які навчаються на кафедрі історії, археології, інформаційної та архівної справи ЦНТУ, адже професор Франсуа де Каллатай – відомий археолог та мистецтвознавець, загальний керівник спадкової колекції Королівської бібліотеки Бельгії (включаючи рукописи, рідкісні книги, гравюри, карти, монети, медалі та музичні твори).

Бакалаври, магістри, аспіранти та викладачі кафедри щиро вдячні професору Франсуа де Каллатаю за змістовну і високопрофесійну лекцію. Окрема подяка завідувачці аспірантури ЦНТУ – доценту Ілоні Андрощук за модерацію та переклад.

Зустріч завершилася домовленістю про подальшу співпрацю професора Франсуа де Каллатая зі здобувачами та викладачами кафедри історії, археології, інформаційної та архівної справи ЦНТУ, зокрема анонсом нової лекції відомого вченого. Захід організовано завідувачем кафедри історії, археології, інформаційної та архівної справи ЦНТУ – доктором історичних наук, професором Василем Орликом.




27.04.2023

Як не стати «втраченим поколінням»?

Питання, винесене в заголовок допису, було ключовим у доповідях та повідомленнях учасників зібрання, що проходило в рамках традиційного для нашого університету «Дня науки». Пошук відповідей об’єднав студентів і викладачів кафедри історії, археології, інформаційної та архівної справи ЦНТУ та професіоналів Обласної універсальної наукової бібліотеки імені Дмитра Чижевського, на базі якої і відбувалося засідання секції університетської студентської щорічної LVII наукової конференції.

«День науки» – це важливий етап для науковців, студентів та всіх, хто шукає себе у цьому розбурханому світі. Цього разу особливого значення йому додало місце проведення – затишний зал Інтернет-центру ОУНБ, де бакалаври та магістранти спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа презентували власні наукові дослідження, супроводжуючи їх вдало скомпонованими відеоматеріалами.

Творча пошукова атмосфера, яка панувала у книгозбірні, підтвердила правдивість давньої істини Конфуція про те, що “Людину слід міряти не від землі до маківки її голови, а від голови – до неба”, аби не розминутися ні з собою, ні з іншими людьми.




25.04.2023

25 квітня 2023 р. для здобувачів третього освітньо-наукового рівня («Доктор філософії») ОНП «Історія та археологія» ЦНТУ та освітньої програми «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (магістр) була прочитана лекція доктора габілітованого, професора Ярослава Мокляка (Ягеллонський університет, м. Краків, Польща) на тему «Підготовка докторів філософії в країнах ЄС».

Особливу увагу професор Ярослав Мокляк приділив питанням відбору претендентів на докторські програми, проблемам фінансування цих програм та процедурі захисту дисертацій.




19.04.2023

Шановні наукові керівники здобувачів освітньо-наукового ступеня доктора філософії та здобувачі освітньо-наукового ступеня доктора філософії, запрошуємо долучитися до участі у тренінгу-навчанні




19.04.2023

11 травня о 15:00 для здобувачів ОНП «Історія та археологія» відбудеться лекція Dr. François deCallatay на тему «Greekcoinageandwar: theuniquecaseofthecoinsstruckbyMithradatesEupator, thelastgreatHellenisticking» («Грецьке карбування і війна: унікальний випадок з монетами, викарбуваними МітрадатомЄвпатором, останнім великим елліністичним царем»).

Франсуа де Каллатай, бельгійський мистецтвознавець та археолог, спеціалізується на монетній та фінансовій історії Стародавньої Греції, зокрема елліністичного періоду. З 1994 р. Франсуа де Каллатай – директор колекції медалей Королівської бібліотеки Бельгії. З 2006 р. – загальний керівник спадкової колекції Королівської бібліотеки (включаючи рукописи, рідкісні книги, гравюри, карти, монети, медалі та музичні твори). З 1998 р. – професор Écolepratiquedeshautesétudes (Париж/Сорбонна).

Бельгійський мистецтвознавець та археолог – запрошений професор Літнього семінару Американського нумізматичного товариства (1995 р. і 2003 р.), член Королівської академії науки і мистецтв Бельгії.

З науковим доробком професора де Каллатая можна ознайомитися

https://kbr.academia.edu/FrancoisdeCallatay
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=26033808600

Запрошуємо колег, здобувачів, а також усіх зацікавлених долучилися до цього наукового заходу кафедри історії, археології, інформаційної та архівної справи ЦНТУ.

Заявки надсилати на e-mail: orlykvm@kntu.kr.ua




18.04.2023
18 квітня 2023 р. для здобувачів третього освітньо-наукового рівня «доктор філософії» ОНП «Історія та археологія» та освітньої програми «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (магістр) ЦНТУ був проведений науко-практичний семінар «Бази даних Scopus та WebofScience: їхнє використання у наукових дослідженнях».

До проведення семінару була залучена директор бібліотеки ЦНТУ Вікторія Євміна. Враховуючи зміни в алгоритмах Scopus та WebofScience, які мали місце протягом 2021-2022 рр., до заняття долучилися не лише здобувачі першого року навчання, а й аспіранти старших курсів.




21.03.2023
21 березня 2023 року для здобувачів третього освітньо-наукового рівня («доктор філософії») ОНП «Історія та археологія» та освітньої програми «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (магістр) Центральноукраїнського національного технічного університету була прочитана лекція доктора габілітованого, професора Маріуша Мільчарека - докладніше




21.02.2023

Залучення до лекційних занять роботодавців та експертів галузі.

Кафедра історії, археології, інформаційної та архівної справи ЦНТУ має давні усталені зв’язки з Національним музеєм історії України. Науково-дослідний відділ цієї інституції є однією з провідних установ України у сфері нумізматики та історії грошового обігу. Вони наші партнери в реалізації різних наукових проектів, співорганізатори наукових конференцій і роботодавці для наших випускників. Однією із складових такої співпраці є залучення провідних фахівців НМІУ до навчального процесу в ЦНТУ.

Саме в рамках такої співпраці, 21 лютого 2023 року для здобувачів третього освітньо-наукового рівня ОНП Історія та археологія ЦНТУ, в рамках навчальної дисципліни «Нумізматика та історія грошового обігу» була прочитала лекція «Становлення і розвиток нумізматики на українських землях в другій половині XVIII – на початку ХХ ст.», к.і.н., завідувачкою науково-дослідним відділом нумізматики Національного музею історії України Зінаїдою Олексіївною Зразюк. Особлива увага в лекції була приділена історії мінц-кабінету університету святого Володимира.




16.02.2023

Співпраця триває

15 лютого для магістрів спеціальності 029 «Інформаційна бібліотечна та архівна справа» Центральноукраїнського національного технічного університету розпочато, як і планувалося, лекції та тренінги з медійної грамотності, організований Інтернет-центром Обласної універсальної наукової бібліотеки імені Д. І. Чижевського, які відбуватимуться в межах навчальної дисципліни «Управління інформаційними ресурсами в бібліотечній та архівній діяльності».




23.12.2022
Наші випускники – наша гордість - докладніше




23.12.2022
Продовжуючи свою співпрацю з університетськими та академічними центрами країн Європейського Союзу та США, кафедра історії, археології, інформаційної та архівної справи ЦНТУ запросила представника Принстонського університету (Princeton University) Марка Пижика прочитати аспірантам спеціальності «Історія та археологія» лекцію на тему «Нумізматика, дані та нові підходи до історії та монетної справи». - докладніше




10.12.2022
Кафедра історії, археології, інформаційної та архівної справи традиційно виступила співорганізатором Міжнародної наукової конференції – IX FORUM NUMIZMATYCZNE POLSKA – WSCHÓD, яка проходила в місті Августов (Республіка Польща) 08 –10 грудня 2022 р.
Тема цьогорічної конференції "ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКІ ВІДНОСИНИ: нумізматика-медалістика-фалеристика"
У конференції взяли участь як професорсько-викладацький склад кафедри, так і здобувачі вищої освіти спеціальностей 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»; 032 «Історія та археологія».
Конференція вчергове стала зручним майданчиком для апробації наукових пошуків аспірантів кафедри.




10.11.2022
Викладачі кафедри історії, археології, інформаційної та архівної справи ЦНТУ та здобувачі спеціальності 032 «Історія та археологія» систематично беруть активну участь у заходах, спрямованих на підвищення теоретичного та методологічного рівнів професійної підготовки.. - докладніше




03.11.2022
На засіданні Вченої ради Центральноукраїнського національного технічного університету від 3-го листопада ректор Володимир Кропівний вручив Почесні грамоти Департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної військової адміністрації представникам ЦНТУ, які також є науковими керівниками секцій Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді. Серед нагороджених, відомий археолог, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії, археології, інформаційної та архівної справи Микола Тупчієнко. - докладніше




28.05.2022
Волонтерська діяльність аспіранта кафедри історії, археології, інформаційної та архівної справи Максима Очкура.
Друзі, допомагаємо ЗСУ, наближаємо Перемогу над ордою.
Слава Україні !!!,
Слава ЗСУ !!!,
Слава волонтерам !!!




22.02.2022
Європейський досвід підготовки докторів філософії. - докладніше




22.02.2022 р. для здобувачів третього освітньо-наукового рівня ОНП Історія та археологія ЦНТУ, в рамках навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень в галузі історії та методика підготовки дисертаційної роботи», була прочитана лекція доктора габілітованого, професора Ярослава Мокляка (Ягеллонський університет, м. Краків, Польща). Професор Мокляк розповів про особливості підготовки докторів філософії у Польщі та країнах ЄС. Особливий інтерес присутніх на лекції аспірантів викликали питання щодо фінансового забезпечення польських здобувачів та вимог до публікації результатів дисертаційного дослідження в університетах Польщі.

Залучення до лекційних занять відомих європейських вчених є традиційним для ОП і ОНП кафедри історії, археології, інформаційної та архівної справи Центральноукраїнського національного технічного університету в межах укладених договорів із зарубіжними партнерами.



17.02.2022
Продовжуємо залучати до занять на ОНП «ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ» в ЦНТУ провідних вітчизняних вчених. - докладніше




17.02.2022
Залучення до занять в ЦНТУ на ОНП «ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ» професіоналів-практиків, експертів галузі. - докладніше




10.02.2022
На платформі Zoom відбулась відкрита лекція доктора історичних наук, професора, члена-кореспондента НАПН України, завідувача відділом української історіографії Інституту історії України НАН України Олександра Андрійовича Удода на тему: «Історія у сучасному інформаційному просторі». - докладніше




22.01.2022
24 січня – початок ІІ семестру 2021-22 навчального року - докладніше



21.01.2022
Розширюємо можливості академічної мобільності: 21 січня 2022 року підписано Угоду про міжнародну співпрацю кафедри історії, археології, інформаційної та архівної справи з Інститутом історії Ягеллонського університету. - докладніше



20.01.2021
Академічна доброчесність та інші критерії підвищення якості наукових досліджень - докладніше




22.12.2021
Особливості «життя на урані» - докладніше



22.12.2021
Розвиваємо академічну мобільність - докладніше



09.12.2021
Кафедра історії, археології, інформаційної та архівної справи виступила співорганізатором Міжнародної наукової конференції – VIII FORUM NUMIZMATYCZNE POLSKA – WSCHÓD, яка проходила в місті Августов (Республіка Польща) 09 –11 грудня 2021 р.
У конференції взяли участь як професорсько-викладацький склад кафедри, так і здобувачі вищої освіти спеціальностей 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»; 032 «Історія та археологія». - докладніше



25.11.2021
Співпраця із кафедрою новітньої загальної історії Університету у Білостоці - докладніше



17.12.2021
Доля бібліотек у сучасному цифровому світі: погляд представників ЦНТУ - докладніше



17.11.2021
Вітаємо з міжнародним днем студентів !




11.11.2021
Завершення дистанційного режиму навчання - докладніше




29.10.2021
У рамках співпраці зі стейкхолдерами, для здобувачів вищої освіти було проведено заняття з навчальної дисципліни «Модерні мегакультурні центри» (бібліотека, архів, музей)» на базі Державного архіву Кіровоградської області. - докладніше




26.10.2021
Заняття з навчальної дисципліни «Модерні мегакультурні центри» (бібліотека, архів, музей)», було проведено в першій приватній художній галереї нашого міста «Єлисаветград» - докладніше




07.10.2021
7 жовтня 2021 року для здобувачів вищої освіти відбулася відкрита лекція-тренінг, проведена за участі професорки Кінги Анни Гайди (Ягеллонський університет, Краків, Польща). - докладніше




04.10.2021
Онлайн-зустріч гарантів освітніх програм кафедри історії, археології, інформаційної та архівної справи ЦНТУ з виконавчим директором Plagiat.pl - докладніше




02.10.2021
Зустріч зі стейкхолдером в рамках співпраці кафедри історії, археології, інформаційної та архівної справи ЦНТУ і Обласної універсальної наукової бібліотеки імені Д. І. Чижевського - докладніше




21.09.2021
Вебінар-тренінг з академічної доброчесності - докладніше




14.09.2021
Лекція на тему: "Сучасні вимоги до академічної доброчесності" - докладніше




02.09.2021
Вітаємо наших талановитих, креативних, динамічних здобувачів вищої освіти з першим днем нового навчального року! - докладніше




06.07.2021
Черговий захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук - докладніше




19.06.2021
Терміни бакалаврської вступної кампанії 2021 року - докладніше




16.06.2021
Вітаємо бакалаврів з інформаційної, бібліотечної та архівної справи з успішно складеним атестаційним екзаменом!!! - докладніше




25.05.2021
Відкрита лекція «Польсько-українські міжмовні омоніми» у студентів спеціальностей «Історія, археологія», «інформаційна, бібліотечна та архівна справа» - докладніше




18.05.2021
Співпраця кафедри історії, археології, інформаційної та архівної справи Центральноукраїнського національного технічного університету з архівними установами України - докладніше







Кафедра історії, археології, інформаційної та архівної справи ЦНТУ пропонує Вам оволодіти двома перспективними спеціальностями «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» та «Історія та археологія» найвищого (IV) рівня акредитації



23.11.2019
Двадцять третього листопада 2019 року у Центральноукраїнському національному технічному університеті за сприяння кафедри суспільних наук, інформаційної та архівної справи відбулася вже традиційна історико-краєзнавча олімпіада «Шануй і знай свій рідний край» - докладніше




Відбулося практичне заняття студентів спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» на кропивницькій радіокомпанії «АБ-радіо» - докладніше




Студенти спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» діляться своїми думками стосовно фасаду ЦНТУ під час заняття під відкритим небом - докладніше




Студенти спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» на практичному занятті з дисципліни "Інформаційний менеджмент" у податковій інспекції - докладніше




Прес-реліз директора Державного архіву Кіровоградської області, головою обласної організації Національної спілки краєзнавців України Олега Бабенко - докладніше

Навігація

Про кафедру
- Склад кафедри
- Контакти
Абітурієнту
- Правила прийому
- Буклет
Освітні програми
Положення про освітні програми та навчальні плани
+ Бакалавр
+ Магістр
+ Аспірант
- Рецензії та відгуки
+ Проекти освітніх програм
Освітня діяльність
+ Нормативні дисципліни
+ Каталог вибіркових дисциплін
+ Практична підготовка
Наукова робота
- Наукова робота кафедри
+ Наукова робота здобувачів вищої освіти
Кваліфікаційна робота
- за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти
- за другим (магістерським) рівнем вищої освіти
Контрольні заходи та оцінювання здобувачів
Академічна доброчесність
Безпека в академічному середовищі та вирішення конфліктних ситуацій
- Антикорупційна програма Центральноукраїнського національного технічного університету
- Положення про соціально-психологічну службу Центральноукраїнського національного технічного університету
- Порядок захисту прав здобувачів вищої освітиі випускників Центральноукраїнського національного технічного університету і освітньому процесі
- Порадник здобувача вищої освіти: практичні рекомендації зправозахисту
- Політика попередження і боротьби із сексуальними домаганнями в ЦНТУ
- Порядок врегулювання конфлікту інтересів в трудових колективах Центральноукраїнського національного технічного університету
Забезпечення якості освіти
+ Засідання робочої групи з удосконалення змісту ОП
- Моніторинг якості освіти
- Положення про систему якості освіти
Міжнародна діяльність
- Міжнародні угоди
- Закордонні партнери
- Проекти
- Фото
Зв'язки кафедри
- Партнери
Співпраця з роботодавцями
- Угоди про співпрацю
- Відгуки
Студентське життя
- Презентація
- Проекти
- Студенту
- Фото

© 2024 KNTU