Забезпечення академічної мобільності

Викладачі кафедри історії, археології, інформаційної та архівної справи ЦНТУ та здобувачі спеціальності 032 «Історія та археологія» систематично беруть активну участь у заходах, спрямованих на підвищення теоретичного та методологічного рівнів професійної підготовки.

Фото

Сьогодні, 10 лютого 2022 року, в рамках співпраці між кафедрою історії, археології, інформаційної та архівної справи Центральноукраїнського національного технічного університету та інститутом історії України НАН України для забезпечення академічної мобільності здобувачів вищої освіти (в рамках навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень в галузі історії та методика підготовки дисертаційної роботи») на платформі ZOOM відбулася лекція доктора історичних наук, професора, члена-кореспондента НАПН України, завідувача відділом української історіографії Інституту історії України НАН України Олександра Андрійовича Удода на тему «Історія у сучасному інформаційному просторі».
Професор Удод у своїй лекції зосередив увагу на проблемі визначення місця і ролі історичного знання у сучасному соціально політичному дискурсі та проаналізував різноманіття підходів до вирішення цієї проблеми у країнах, що теж мають досвід переосмислення своєї історії.

Фото

Після лекції зав’язалась цікава дискусія, в якій взяли участь викладачі кафедри та аспіранти спеціальності 032 «Історія та археологія». Обговорення стосувалося питань методології історичного дослідження та проблеми використання історичного знання у сучасному інформаційному просторі.

buttons
© 2024 KNTU