Навчальні дисципліни Бакалавр

Навчальна дисципліна Силабус Викладач
Українська мова (за професійним спрямуванням) Бондаренко Г.С.
Історія України Бондаренко О.В
Історія вітчизняної та світової культури Коломієць О.Б.
Іноземна мова Миценко Валерій Іванович, доцент кафедри іноземних мов
Філософія Стежко З.В.
Основи комп’ютерних технологій Улічев Олександр Сергійович, ст.викладач кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення
Фізичне виховання Ковальов Володимир Олексійович, доцент кафедри екології, охорони навколишнього середовища та здорового способу життя
Вступ до фаху та основи наукових досліджень Кулешов Сергій Георгійович
Етика і психологія ділового спілкування Коломієць О.Б.
Бібліотекознавство та бібліографознавство Барабаш В.А.
Інформаційні ресурси Глєбова
Документна лінгвістика Барабаш В.А.
Сучасне програмне забезпечення Дрєєв Олександр Миколайович, доцент кафедри кібербезпеки та програмного Забезпечення
Документознавство Кулешов С.Г.
Архівознавство Тупчієнко М.П.
Інтернет-технології та ресурси Дрєєв Олександр Миколайович, доцент кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення
Діловодство Глєбова
Документно-інформаційні комунікації Глєбова
Аналітико-синтетичне опрацювання інформації Глєбова
Бази даних Босько Віктор Васильович, доцент кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення
Інформаційно-аналітична діяльність Глєбова
Інформаційна безпека держави Доренський Олександр Павлович, доцент кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення
Стандартизація Кропівний В.М.
Менеджмент та маркетинг інформаційних продуктів і послуг Зайченко В.В.
Організація та керування інформаційними системами Зайченко В.В.
Модерні мегакультурні центри (бібліотека, архів, музей) Орлик В.М.
PR-технології та реклама в інформаційний сфері Орлик С.В.
Міжкультурна комунікація та проектна діяльність Мехеда
buttons
© 2021 KNTU